Blue Grey Red

 www.mozafar-m.com        

مصاحبه

فیلتر
مصاحبه پرتو در مورد اول مه
مبارزه طبقاتی سرنوشت ساز در راه است
بمناسبت هفته منصورحکمت
مصاحبه با اسماعیل ویسی
مقاومت ٢٤ روزه مردم سنندج - مصاحبه با سایت اکتبر
وضعیت طبقه کارگر در ایران - مصاحبه با نشريه كمونيست
اتحاد و تشكل كارگري در گرو چيست - مصاحبه با سایت اکتبر
شورشهاي خياباني و اعتصابات كارگري در يونان - مصاحبه با تلويزيون پرتو
در آستانه ١٦ آذر، تحولات كنوني و جنبشهاي اجتماعي - گفتگو با تلويزيون پرتو
فردا دير است - مصاحبه با تلويزيون پرتو
درباره مبارزات دانشجویی - مصاحبه با تلویزیون پرتو
فراخوان و بیانیه علیه جنگ و دفاع از مدنیت جامعه - مصاحبه با رادیو صدای شما
گارد آزادی قدرت مردم را تكمیل و پیروزی را تضمین میكند - مصاحبه با تلویزیون پرتو
اعتصاب كارگران نساجي كردستان - مصاحبه با سایت اکتبر
پیرامون فشار های رژیم اسلامی بر روی فعالین و تشکلهای اجتماعی - مصاحبه با سایت اکتبر
انتخابات و چپ
اعتصاب کارگران نساجی سنندج - مصاحبه با رادیو پرتو
سايت گزارشگران، گفتگو با فعالين كارگری
در مورد تخريب خانه هاي مردم فيض آباد سنندج از جانب رژيم - مصاحبه با سایت اکتبر
"كمونيسم يك روش زندگي بشر است. بايد براي آن اقدام كرد" - مصاحبه با تلویزیون پرتو
اول مه در ايران را چگونه بياد آوريم و چگونه پى گيريم - مصاحبه با رادیو پرتو
اول مه امسال روز کیفر خواست طبقه کارگر علیه رژیم اسلامی است - مصاحبه با جوانان حکمتیست
جنبش کارگری، روندهای کنونی و چشم انداز آتی - - مصاحبه با رادیو بانگه واز
اول ماه مه ٨٤ موقعیت و فرصتی برای حضور و ابراز وجود اجتماعی طبقه کارگر - مصاحبه با سازمانده کمونیست
اول ماه مه را باشکوه برگزار کنیم - مصاحبه با سایت اکتبر
ایمیل تماس