Blue Grey Red

 www.mozafar-m.com        

یادداشت های روزانه

قاصدک

"در دنیای امروز داستانی مفید است که بتوانی سر میز صبحانه بخوانی و تمامش کنی"

(داستان های کوتاه)

قاصدک به هر خانه ای سر می کشد. او هیچ پیامی ندارد. با یک نسیم جابجا میشود. قاصدک با پاییز می آید و با پاییز می رود. نیامده  رفته است. او مسافر است. مهمان ناخوانده است. قاصدک را خیلی ها به خانه شان راه نمی دهند.

قاصدک از هر کشور به کشوری و از هر شهر به شهری واز خانه ای به خانه دیگرو از خانواده ای به خانواده دیگر...، نگاهی گذرا است.  روح حساس و بلند پرواز قاصدک همه چیز را می کاود. حرکات را قبل از جنبیدن می فهمد و افکار را قبل از بیان، می خواند. قاصدک مسافری است که به هیچ جا تعلق ندارد.

***

مطالعه بیشتر...

باور کنم ؟

درد عمیق مرگ یک رفیق و یک دوست را نمی توان با تاسف و تسلیت بیان کرد. احسان احمدی را باید از نزدیک شناخت، باید با او نشست وحرفهایش را شنید، باید جدیت و صمیمیتش را در بیان نظر و قاطعیت در تصمیمش را دید، باید...
احسان را چند سالی است می شناختم. فرسنگها راه را پیمود تا به دیداری بیاید و بگوید که که هست و چه می کند و بگوید باید چه کاری کرد و چه کاری نباید کرد. زمانی که گرد وغبار بر چهره اش  نشسته بود و او را دیدم، جوانی کم سن وسال بود و خیلی زود فهمیدم که با انسانی جدی و مصمم و آگاه و خوش فکر و در عین حال صمیمی و مهربان طرف هستم که نیامده است تنها گوش کند بلکه آمده است حرف بزند و ایده ها و نقشه کار و راه های درست را با قاطعیت و بی ابهام بگوید. احسان را نمیتوانستی از حرف زدن باز بداری، درخیابانهای شلوغ شهر که راه می رفتیم، درکافه، در پارک شهر و در خانه تا

مطالعه بیشتر...

ایمیل تماس